Trappen Motivering Øyane
VI BLIR MED DEG PÅ VEIEN 

"Alle nye reiser starter med ett lite steg,

la oss ta ett steg sammen med deg i riktig retning"

Trappen Motivering Øyane er en frivillig organisasjon som tilbyr ett aktivitetstilbud for personer som har ett avklart forhold til sin rusavhengighet.

Vi er behjelpelig med å tilrettelegge slik at vi kan være en støttespiller for deg som har vært i behandling eller soning i fengsel.

Veien tilbake til rusen, er for mange rusavhengige kort. Ved å ha en tilrettelagt aktiv hverdag, vil Trappen Motivering Øyane bidra til at veien til ett rusfritt liv blir lettere. Mulighetene ligger framfor deg

Vi hjelper deg og dine på veien

Fysisk aktivitet


Fysisk aktivitet henger sammen med psykisk velvære, idrett er en god sosial møteplass.

Ettervern


En gradvis tilpassing og tilbakeføring til en selvstendig hverdag, etter behandling eller soning.

 
 

Kosthold


Et variert kosthold anbefales for å oppnå gunstige helseeffekter og for at kroppen kan ta opp viktige næringsstoffer på en optimal måte.

Pårørende


Å få hjelp til å fange opp kontakt og samspillet mellom pårørende og den rusavhengige, kan være et viktig skritt på veien mot en bedre hverdag for begge parter.


 

Våre samarbeidspartnere

Vil du støtte vårt arbeid ?


Annonse plass 1

Kr 1000 pr.mnd

Annonse plass 2

Kr 1000 pr.mnd

Annonseplass  3

Kr 1000 pr.mnd

Trappen Motivering Øyane
Jensvardvegen 1, 5336 Tjeldstø
Tlf: 46120770 Epost: trappenmotivering.oyane@gmail.com

Orgnr: 818996942
Kontonr: 1503.94.19685  Vipps: 125322